Hur kan vi hjälpa dig?

Bland de tjänster som du kan vända dig till oss för att få hjälp med ingår bland annat de i rutorna nedan.

Dränering

Dränering

En av de sorters markarbeten vi mer än gärna hjälper dig med är dränering. Det går ut på att man gräver diken vars syfte är att leda bort grund- eller ytvatten från den bit mark som man tänkt bygga på. Det gör man för att det framöver inte ska uppstå vatten- eller fuktskador på den aktuella byggnaden.

Schaktning

Schaktning

Schaktning är en annan sorts markarbete som handlar om att man formar den mark man arbetar med för att den ska kunna få en plan yta redo för byggnation. I samband med detta transporterar vi också bort den jord som blir över efter att vi grävt och jämnat ut marken.

 

Grävning

Grävning

Grävning räknas även det som ett slags markarbete som kan göras i en mängd olika syften. Bland annat kan det handla om att man gräver för att kunna dra avlopps- och elledningar till den byggnad man konstruerar eller snart ska börja med.

Nybyggnation

Nybyggnation

Vi erbjuder fler typer av arbeten än bara markarbeten. Ett exempel på ett sådant jobb är nybyggnationer. Det kan både handla om att vi bygger bostadshus samt andra sorters byggnader.