Markarbete Bromma

Markarbete Bromma

Vi är ett väletablerat byggföretag som kan vi erbjuda våra kunder alla typer av markarbete Bromma. Just denna typ av arbete är det vi specialiserar oss på och kan förse våra kunder med en alldeles utmärkt service. Det är fallet oavsett vilken typ av markarbete det rör sig om. Exempel på sådana arbeten inkluderar dränering, schaktning och grävning i olika syften.

Till oss vänder sig flera olika typer av kunder. Det rör sig bland mycket annat om privatpersoner, fastighetsbolag och andra företag. När du anlitar oss kan du känna dig trygg i det faktum att vi har alla nödvändiga försäkringar enligt gällande branschkrav, till exempel full ansvarsförsäkring. Vi innehar även alla nödvändiga certifieringar och tillstånd som krävs för samtliga sorters markarbeten vi ägnar oss åt!

Markarbete är alltså ett brett begrepp som kan inkludera flera olika typer av arbeten. Det som de samtliga har gemensamt är dock det att de görs i syfte att förbereda marken ifråga för någon typ av bygge. Byggena kan i sin tur handla om byggnader och anläggningar av flera olika varianter, eller om kulturlandskap.

Varför anlita oss?

Vad är det då som gör det till en bra idé att anlita just oss när det kommer till markarbete för dig i Bromma? Svaret på den frågan är att det finns det gott om skäl till, inklusive följande:

  • Vi som arbetar här har mångårig erfarenhet av att ägna oss åt samtliga sorters markarbeten!
  • Den långa erfarenhet som vi har bidrar till att vi kan erbjuda våra kunder en alldeles utmärkt service, både när det kommer till markarbeten samt våra övriga tjänster!
  • Hos oss utesluter en förstklassig service inte förstklassiga priser!

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify

Samtliga typer av markarbeten

Eftersom vi är ett företag med en komplett maskinpark kan vi förse dig som kund med alla möjliga typer av markarbeten. Tveka därför inte på att kontakta oss om du behöver hjälp med ett arbete av detta slag. Som tidigare nämnt är dränering en av de tjänster vi erbjuder. Det går ut på att man gräver diken vars syfte är att leda bort grund- eller ytvatten från det område där det ska byggas. Det gör man för att förhindra att den aktuella konstruktionen i ett senare skede ska drabbas av fukt- eller vattenskador.

Schaktning handlar i sin tur om att man formar marken där det ska byggas så att det ska gå att bygga på den. Det kan exempelvis handla om att man skapar en plan yta.

Grävning kan man göra i flera olika syften. Ett exempel är dränering vilket vi redan varit inne på, men det kan även handla om att man gräver för att förbereda marken för anläggning av exempelvis avlopps- och elledningar.

Exakt vilka typer av markarbeten som behöver göras för en viss bit mark kan variera beroende på vad som ska byggas samt på hur marken ser ut. Ytterligare ett exempel på ett arbete av detta slag är återfyllning, något som i de flesta fall handlar om att man med hjälp av grus gör marken ifråga stadigare. Självklart är också det något vi kan hjälpa dig med!

Markarbete i Bromma
Markarbete för dig i Bromma

Ett pålitligt byggföretag

Vi är ett pålitligt byggföretag som du alltid kan lita på. Det är fallet oavsett om det gäller markarbete för dig i Bromma eller någon av de andra tjänster vi erbjuder. Du som vill se bevis för att detta inte bara är tomma ord utan faktiskt något som stämmer kan kontakta oss för referenser om du så önskar.

Vidare kan du lita på att vi aldrig nöjer oss med något av de arbeten vi utför förrän även du eller ni som har anlitat oss också blir nöjda. Skulle det trots allt inte vara så att du blir nöjd med vår service behöver du bara kontakta oss. Vi kommer då att komma och ställa det hela till rätta, det har du vårt ord på!

Våra kunder

Vi vänder oss till kunder i form av många olika sorters aktörer. Det handlar exempelvis om privatpersoner, fastighetsbolag och företag för att nämna några exempel. Närmare bestämt är det för oss inte viktigt vad du är för typ av kund, utan det som är viktigt är att den service du är ute efter ingår i vårt tjänsteutbud samt att du bor eller är verksam någonstans i Stockholmsområdet!

Markarbete för er i Bromma
Markarbete för kunder i Bromma

Kontakta oss

Har du några frågor om vårt markarbete eller någon av våra andra tjänster? Då behöver du bara kontakta oss. Vilket sätt som du vill göra det på är det helt upp till dig att avgöra. Antingen kan du skriva till oss genom att använda något av våra kontaktformulär, eller så kan du nå oss på telefon. Det är bara att välja den metod du föredrar mest!

FAQ

Markarbete är ett brett begrepp som syftar på flera olika sorters arbetsuppgifter vars gemensamma nämnare är att de går ut på att färdigställa mark för byggnationer.
Dränering, schaktning, grävning och återfyllning.
Det varierar och beror helt och hållet på hur förutsättningarna ser ut på den aktuella marken samt vilken typ av byggnation den är avsedd för.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify